A környezetvédelem és hulladékgazdálkodás kiemelt szerepe
Napjaink egyik kiemelt fontosságú, társadalmi szintű feladata a környezetvédelem. A rohamos technikai fejlődés és a fogyasztás rohamos növekedése világossá tette, hogy a természet megóvásában kulcsszerepet játszik az emberi tevékenység által keletkező hulladék kezelése (begyűjtés, tárolás, szelektálás stb.), valamint újrahasznosítása.
Ennek következtében mind Uniós, mind országos szinten szigorú törvényi szabályozásokat vezettek be a hulladékkezelésre, valamint a veszélyes hulladékok tárolására és szállítására. Magyarországon a 2013 januárjától a hatályos törvény mellett számos rendelet foglalkozik a hulladék-gazdálkodással kapcsolatos szabályokkal.
A fáradt olaj besorolása, törvényi szabályozások201202212228220.j
A hulladékok jegyzékét a 16/2001. (VII. 18.) KöM (mai nevén: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium) rendelet tartalmazza. Ez alapján minden motor-, hajtómű- és kenőolaj hulladék veszélyes hulladéknak minősül. A veszélyes hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeket az alábbi törvények és rendeletek szabályozzák:
2000. évi XLIII. törvény V. Fejezet – A veszélyes hulladék birtokosának kötelezettségei
98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet – A veszélyes hulladékok gyűjtése, begyűjtése és tárolása
Mivel az olajcserét végző szervizek tevékenysége során fáradt olaj keletkezik, ezért minden ilyen műhely veszélyes hulladékot termelő vállalkozásnak minősül. Ennek következtében kiemelt figyelmet kell fordítaniuk a környezetvédelmi és hulladékkezelési előírások betartására.
A 98/2001. (VI.15.) Kormányrendelet alapján a veszélyes hulladék legfeljebb egy évig tárolható. Ezen felül a vállalkozásnak el kell számolni a telephelyén keletkezett fáradt olajjal, amelynek a hulladékbevallásból nyomon követhetőnek kell lennie.
Sokba kerülhet a mulasztás
Mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki megfeledkezik a fáradt olaj nem megfelelő kezeléséről.7997129_ce0a7af10d9bae0fdd8d72bb0d4c159f_s A hulladékgazdálkodási bírság mértékéről szóló kormányrendelet alapján a bírság összege függ a meghatározott alapbírságtól, valamint a hulladék jellegétől és mennyiségétől. Ez azt jelenti, hogy a legenyhébb büntetés esetén 9 000 Ft-os alapbírsággal kell számolni, amely a hulladék veszélyes jellege miatt egy tízszeres szorzóval párosul. Tehát a legkisebb büntetés 90 000 Forintot jelent. Amennyiben az ellenőrzést végző hatóság úgy ítéli meg, hogy a mulasztás miatt a szabálysértő veszélyezteti a környezetet, úgy a bírság közel félmillió Forintra is rúghat.
Hogyan kerülhető el a büntetés?
Megoldásként a Lavina teljes körű szolgáltatást kínál a veszélyes hulladékok kezelésére, illetve bizonylatolt elszállítására. További olajcserével kapcsolatos (hordó, kanna, flakon, rongy, szűrő) veszélyes hulladékokat díjmentesen szállítunk el, – pl.: olajos flakon, hordó (EWC 15 01 10), olajszűrő (EWC 16 01 07) – ha azok összesített mennyisége nem haladja meg a leadott fáradt olaj 30%-át. Az ezen felüli rész elszállítását külön megállapodásban rögzített díjazás fejében valósítjuk meg. A szolgáltatás igénylésének feltétele, hogy a megrendelő rendelkezzen KTJ és KÜJ számmal.
Kérdésével kapcsolatban keresse bizalommal területi képviselőinket vagy megbízott kolléganőinket.
A dokumentumok letölthetőek: menünpontból.