A veszélyes hulladék megfelelő kezelése kiemelt fontosságú a Lavina Szerviz Kft. életében.

A közelgő év vége miatt felhívjuk figyelmüket, hogy a veszélyes hulladékok leadási határideje 2015. november 20. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a megnövekedett év végi hulladék leadások miatt a fenti határidőn túl beérkező megrendelések lehet, hogy már csak 2016. év elején fognak teljesülni.

Emellett kérjük, vegyék figyelembe, hogy az új előírások szerint a munkahelyi gyűjtőhelyeken a veszélyes hulladék maximum 6 hónapig gyűjthető. Így a korábbi gyakorlattal szemben nem lesz elég évente egy alkalommal leadni a hulladékszállítási megrendelést, hanem legalább kétszer kell.

Továbbra is igényelni kell a területileg illetékes Környezetvédelmi Felügyelőségnél évi 200 kg veszélyes hulladék termelése esetén KÜJ- és KTJ – számokat.

Az utóbbi időben történt jogszabályváltozásokra szeretnénk felhívni figyelmüket az alábbiakban. Új előírások a veszélyes hulladék-ra!

A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szó1ó Eur6pai Megállapodás “A” es “B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 2015. évi LXXXIX. törvény, valamint a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szó1ó Európai Megállapodás (ADR) “A” es “B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról szó1ó 6112013. (X 17.) NFM rendeletben foglaltakra kívánjuk figyelmüket felhívni az ADR jogszabályok betartására.
Az ADR előírások szerint a veszélyes hulladékok feladását végző hulladéktermelő vállalkozásoknak gondoskodniuk kell az ezen feladatot ellátó munkavállalóik veszélyes áruk szállítására vonatkoz6 előírásokra kiterjedő időszakos oktatásról.
Amennyiben az egyszeri alkalommal feladott veszélyes hulladék mennyisége meghaladja az ADR 1.1.3.6 bekezdése szerinti mentességi határt a veszélyes hulladék feladójának veszélyes áruszállítási biztonsági tanácsadót kell alkalmaznia.

Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szó1ó 246/2014. (IX. 29.) kormányrendelet 13. §.(10) bekezdése alapján: “Munkahelyi gyűjtőhelyen hulladék a hulladék képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig gyűjthető”. Azaz a 6 hónapos gyűjtési időszakot követően gondoskodni kell a hulladék engedéllyel rendelkező kezelő szervezet fele történő átadásáról.

A fenti jogszabályi előírások teljesítését a területileg illetékes katasztrófavédelmi
hatóság, valamint a kormányhivatal környezet- és természetvédelmi főosztályai
ellenőrzik.

LAVINA SZERVIZ Kft. csapata